Na jaře letošního roku došlo k něčemu, co většinu lidí nenapadlo ani v nejodvážnějších snech. Vláda provedla, v novodobých dějinách nevídanou, intervenci do ekonomiky, soukromého podnikání i osobních životů lidí.

Jedním z opatření, které vláda velice bleskově zavedla, bylo splátkové moratorium. Pokud klient požádal, a nejednalo se o nespolehlivého dlužníka, musely mu banky a úvěrové společnosti prakticky ze dne na den pozastavit splácení dluhů. Ty samozřejmě nikam nezmizely, úroky stále naskakují, čímž je půjčka dražší, ale ani tento fakt mnoho lidí neodradil.

Platnost tohoto opatření ale vypršela s posledním říjnovým dnem. Vláda sice uvažovala o jeho prodloužení, nicméně po jednáních se zástupci bank, úvěrových společností a dalšími zainteresovanými osobami, byl návrh smeten ze stolu. Protože je říjen za námi, splácení úvěrů by se opět mělo vrátit do starých kolejí. Po dohodě s bankami spoléhá Ministerstvo financí na jejich vstřícný přístup vůči dlužníkům a na ochotu bankovních institucí hledat spolu s klientem řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

Není se čemu divit. Pokud banky pomohou klientům, pomohou tak i svému podnikání. Proč? Úspěšné podnikání v oblasti poskytování úvěrů je postavené na dlouhodobé schopnosti, nikoliv neschopnosti, klientů splácet. Dlužníci, kteří nesplácejí, nejsou pro banku profitabilní a není v zájmu úvěrových společností posílat lidi do exekucí nebo insolvencí.

Takto se na celou situaci dívá Ministerstvo financí a bankovní a úvěrové instituce. Jak ale situaci vnímají přední čeští odborníci z oblasti práva, osobních financí, ekonomové nebo poradci v úvěrových poradnách?

POKUD MÁTE PROBLÉMY A POTŘEBUJETE S ÚVĚREM POMOCI, NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT. RÁD VÁM POMOHU.

JAK SE NA SITUACI DÍVAJÍ EXPERTI?

odložení splátky úvěruVětšina z těchto expertů zastává poměrně jednoznačný a jasný názor, přestože důvody, které je k tomuto názoru dovedly, se liší podle toho, do které oblasti ekonomiky patří jejich expertíza. Shodují se na tom, že prodlužování odkladu splátek neprospěje ani bankám, ani klientům, ani české ekonomice.

Odborníci, kteří se zabývají úvěrovou problematikou osob, důvěřují bankám v hledání individuálního řešení, což potvrzují i pozitivní zkušenosti pana Danila Hůle, datového analytika společnosti Člověk v tísni. Při spolupráci s úvěrovými společnostmi se setkal s ochotou hledat individuální řešení, přestože v některých případech došlo na dílčí poplatky v řádu tisíců korun.

David Šmejkal, ředitel Poradny ve finanční tísni, zastává názor, že dlužníci by se na řešení své situace měli aktivně podílet – komunikovat s bankou, řádně doložit, proč nejsou schopni splácet (např. dokumentem o snížení úvazku, ošetřovném apod.), protože u této skupiny dlužníků je pravděpodobné, že až mimořádná situace pomine, budou schopni opět splácet.

Vyjadřuje však obavu o lidi pracují v oborech, které byly koronavirovou krizí zasaženi nejvíce např. pohostinství nebo cestovní ruch. Pro tyto osoby by uvítal cílené rekvalifikace a programy pro zaměstnavatele, kde by bylo výhodné zaměstnat osoby již ve fázi přípravy na nové povolání než neustálé odkládání splátek.

Plošné odložení splátek má však i své příznivce. Jedním z nich je poradce společnosti Partners Vladimír Weiss. Přestože také doufá v ochotu a schovívavost bank, zastává názor, že ten, kdo se dostal do problémů, by měl mít možnost využít odkladu splátek.

Druhá skupina odborníků se orientuje převážně na úvěrovou problematiku firem nebo se na ni dívá v širším pohledu. Jejich názory jsou však v některých aspektech podobné těm, které zmiňují odborníci z oblasti osobních financí. Stanovisko aktivního přístupu k řešení finančních problémů zastává také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Spoléhá na příslib bank, že podnikatelé, kteří byli krizí nejvíce zasažení budou mít možnost čerpat nové prostředky na provoz nebo si upravit splátkový kalendář, dokud se jejich situace nezlepší.

INFO: BANKY ZA LETOŠNÍ ROK ODLOŽILY SPLÁCENÍ VÍCE NEŽ 357 TISÍC ÚVĚRŮ.

Advokát Petr Němec upozorňuje na poškození věřitelů, pokud by plošný odklad splátek platil i nadále, ale je skeptický ke vstřícnému přístupu bank. Zároveň také zdůrazňuje, že banky a úvěrové společnosti nemají šanci zjistit, kdo je ve skutečných problémech a kdo odkladu splátek jen využil. Tím není možné navrhnout účinnou pomoc. Stejný názor zastává i hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura. V prodlužování splátkového moratoria vidí nevýhody jak pro banky, které nemohou účinně řídit riziko, tak pro klienty, které by mohla překvapit vyšší nákladovost úvěru i chybějící poradenství po několikaměsíční přerušené komunikaci s bankou.

Zrušení odkladu splátek pozitivně hodnotí i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a člen NERV. Oceňuje, že již nebude docházet k přenosu odpovědnosti za koronavirovou krizi na banky. Zároveň neočekává dramatický nárůst nesplacených úvěrů, zejména u hypoték. Vyšší riziko vidí ve spotřebitelských úvěrech, přesto se neobává, že by se měli banky kvůli tomu dostat do problémů.

Jakým způsobem bude návrat ke splácení půjček probíhat ve skutečnosti, ukáže až čas. Jisté není v tuto chvíli vůbec nic, ale stanoviska předních českých odborníků jsou jasná. Banky a úvěrové instituce nechtějí přicházet o klienty, v jejich zájmu je najít uspokojivé řešení pro obě strany, a proto je vyšší pravděpodobnost, že budou ochotny navázat s dlužníky dialog. Naopak jejich klienti by neměli usnout na vavřínech, nespoléhat na to, že se jejich dluhy rozplynou, že splácet nemusí, nemohou nebo nechtějí, a situaci aktivně řešit, nejen v době koronavirové.

NA ZÁVĚR BYCH JEŠTĚ RÁD DODAL, ŽE POKUD MÁTE S VAŠÍM ÚVĚREM PROBLÉMY A RÁDI BYSTE VYUŽILI ODBORNOU POMOC, NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT. RÁD VÁM POMOHU.

NASTAL ČAS NA SETKÁNÍ?

Pojďme si domluvit osobní schůzku.

Společně vymyslíme tu nejlepší variantu pro Váš život,
Vaši rodinu nebo Vaši firmu.

Kontakt

Provozovatel webu je Jakub Kupka IČ 03227651, FO podnikající podle Živnostenského zákona.

Pod lipami 1296, Jičín

+420 736 221 443

jakub.kupka@edofinance.cz

Partneři