Konec roku se nezadržitelně blíží a nutno podotknout, že tento rok byl v mnoha ohledech náročný, hlavně pro podnikatele. Státní zásahy do soukromého podnikání přidělaly vrásky na čele nejednomu živnostníkovi. Přestože nejistota a strach o budoucnost stále přetrvávají, neměli by podnikatelé zapomenout na povinnosti vůči státu, které jim konec roku opakovaně přináší bez ohledu na vnější okolnosti – ano, výpočet a placení daní. Pokud se však podnikatel začne svou daňovou povinností zabývat v čas, může ji zcela legálně vhodným způsobem optimalizovat.

Výpočet základu daně je na první pohled jednoduchý, od příjmů odečteme výdaje. Příjem také nebývá problém, ovšem stanovení výdajů může být oříšek. Osoba, která podniká na živnostenský list, má v zásadě dvě možnosti, jak vykázat výši svých výdajů. Buď může uplatnit tzv. výdajový paušál nebo skutečné výdaje, které má zapsané v daňové evidenci.

VÝDAJOVÝ PAUŠÁL

Výpočet výdajů paušálem bývá u drobných podnikatelů velmi oblíbený, zejména pro svoji jednoduchost a administrativní nenáročnost. Živnostníci jednoduše vynásobí své příjmy procentem, které je stanoveno v zákoně o daních z příjmu pro jejich obor podnikání. Toto jednoduché pravidlo má ovšem také jistá omezení. Vše je shrnuto v tabulce níže.

Přehled paušálních výdajů podle oboru podnikání a maximální výše výdajů, kterou je možné uplatnit, Zdroj: Zákon o dani z příjmu 586/1992 Sb. §7, odst. 7

Přehled paušálních výdajů podle oboru podnikání a maximální výše výdajů, kterou je možné uplatnit, Zdroj: Zákon o dani z příjmu 586/1992 Sb. §7, odst. 7

DAŇOVÁ EVIDENCE

Tato omezení představují pro řadu úspěšných podnikatelů překážku, a proto raději volí cestu reálných výdajů. V praxi to znamená, že si vedou daňovou evidenci, do které si zaznamenávají skutečné výdaje, které jsou spojené s jejich podnikáním. Při výpočtu základu daně platí nepřímá úměrnost – čím vyšší výdaje, tím nižší účetní zisk a také nižší daňový základ. Jak tedy docílit toho, aby na konci roku byly výdaje co nejvyšší
a zároveň živnostníkovi pomohly rozvíjet podnikání do budoucna?

Řešením je daňová optimalizace. Jedná se o proces, kdy má živnostník přehled o příjmech a výdajích, ideálně během celého roku. Jedině tak, může výši daňového základu ovlivnit. Při zpracování daňového přiznání je na optimalizaci už pozdě. A jakým způsobem může podnikatel optimalizovat základ daně?

NÁKUP MATERIÁLU NA DALŠÍ ROK

Předzásobení je oblíbená optimalizační metoda českých podnikatelů. Jednoduše nakoupí zásoby kancelářského materiálu, tonery do tiskáren, materiál pro výrobu, služební počítače, telefony a další elektroniku, nezbytné vybavení kanceláří a další věcí spojené s podnikáním. Přestože ke spotřebování materiálu a zásob dojde až v dalším roce, výdaje mohou být uplatněny již v tom letošním. Daňová evidence totiž sleduje fyzické vydání peněz, nikoliv skutečný náklad. Jediné, na co je třeba si dát pozor je, aby výdaje byly obhajitelné a odpovídaly velikosti podniku.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Zajímavou možností, jak si zoptimalizovat daňovou povinnost a zároveň se zajistit do budoucnosti, jsou mimořádné vklady a příspěvky do penzijního připojištění
a soukromého životního pojištění. Pokud je živnostník účastníkem alespoň jedné z těchto smluv, má možnost poslat jednorázový mimořádný příspěvek. Maximální možný odpočet je v obou případech 24.000 Kč.

ÚROKY Z HYPOTÉKY

Další položkou, kterou lze v daňovém přiznání uplatnit jsou zaplacené úroky z hypotéky. Tato možnost má ovšem několik zákonných podmínek. Za prvé, hypotéka musí být použita na uspokojení potřeby bydlení, tedy na nákup bytu, domu a podobně. Za druhé, podnikatel musí dosáhnout takového zisku, aby mu vznikla po odečtení slevy na poplatníka daňová povinnost.

DARY

Rozdávání darů bývá zejména ke konci roku velmi oblíbené, nicméně i tato oblast má svá zákonná specifika. Pokud chceme poskytnutý dar využít jako nezdanitelnou část základu daně, jeho hodnota musí být alespoň 1.000 Kč, ale pozor, v úhrnu je možné odečíst maximálně 15 % ze základu daně.

SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA

Příjmy a výdaje mohou být také rozděleny mezi podnikatele a spolupracující osobu. V praxi to nejčastěji bývá manžel nebo osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Výhoda tohoto rozdělení příjmů se projeví v okamžiku, kdy se spolupracující osoba podílí na podnikání na vedlejší činnost a za celý rok 2020 dosáhne nižšího hrubého zisku než 83.603 Kč, protože pak se na ni nevztahuje povinnost hradit sociální pojištění.

Přestože se zákon může zdát neúprosný, při bližším pohledu je vidět, že legální cesty, jak optimalizovat daňovou povinnost existují. Je potřeba začít řešit situaci v čas, nečekat na první čtvrtletí nového roku, mít průběžný přehled o finanční situaci a aktivně s nabízenými možnostmi pracovat. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého účetního nebo daňového poradce. Jsou to odborníci ve svém oboru a pár stovek nebo tisíc korun za jejich služby Vám může ušetřit desetitisíce na daních a zajistit klidný spánek.

NASTAL ČAS NA SETKÁNÍ?

Pojďme si domluvit osobní schůzku.

Společně vymyslíme tu nejlepší variantu pro Váš život,
Vaši rodinu nebo Vaši firmu.

Kontakt

Provozovatel webu je Jakub Kupka IČ 03227651, FO podnikající podle Živnostenského zákona.

Pod lipami 1296, Jičín

+420 736 221 443

jakub.kupka@edofinance.cz

Partneři