Tak často zmiňovaná karanténa byla ještě donedávna jen pojmem, se kterým se v reálném životě setkal málokdo. Příchodem pandemie koronaviru se však vše změnilo a většina obyvatelstva se během tohoto roku a možná i toho příštího v ní pravděpodobně ocitne. 

Právě proto vám dnes v tomto článku objasníme, jak náhrada mzdy během karantény funguje a podle jakých pravidel se řídí. 

PRAVIDLA JSOU STEJNÁ JAKO U PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Náhrada mzdy během karantény má stejná pravidla jako běžná pracovní neschopnost. Ve výsledku tak máte nárok na náhradu mzdy po celou dobu karantény. Přesněji se tedy jedná o všechny pracovní dny a svátky, kdy byste jako zaměstnanec za běžné situace vykonávali svoji práci.

Během prvních čtrnácti dnů vám váš zaměstnavatel vyplácí minimálně 60 % vyměřovacího základu. Naopak OSVČ na tuto náhradu mzdy nárok nemají a je jim vyplácena až takzvaná nemocenská po uplynutí 14 dnů, a to jen v případě, že si platí nemocenské pojištění. Náhrada mzdy vám navíc bude díky změně z roku 2019 vyplácena i první tři dny od nástupu do karantény.

ZAMĚSTNAVATELÉ MOHOU KOMPENZOVAT VŠECHNY VYNALOŽENÉ NÁKLADY NA NÁHRADY MEZD SKRZE PROGRAM ANTIVIRUS.

CO KDYŽ KARANTÉNA TRVÁ DÉLE NEŽ 14 DNÍ?

V případě, že se vaše doba strávená v karanténě prodlouží na dobu delší než 14 dnů přechází povinnost vyplácení náhrady mzdy ze zaměstnavatele na stát. Přesněji vám tak správa sociálního zabezpečení bude od 15. dne do 30. dne vyplácet takzvanou nemocenskou.

Ta je stanovena na 60 % průměrného výdělku neboli redukovaného vyměřovacího základu. Po třicátém dnu je poté výplata navýšena na 66 % a od jednašedesátého dne až na 72 %. Celková částka k náhradě mzdy se vypočítává z předchozího čtvrtletí.

POKUD VÁS TEDY NAPŘÍKLAD HYGIENA POŠLE DO KARANTÉNY V LISTOPADU BUDE VAŠE NÁHRADA MZDY VYCHÁZET Z MEZD VYPLACENÝCH V OBDOBÍ OD ČERVENCE DO ZÁŘÍ TOHOTO ROKU.

BĚHEM KARANTÉNY MŮŽETE VYUŽÍT I HOME OFFICE

Karanténu vám může nařídit pouze hygienická stanice nebo praktický lékař, nikoli zaměstnavatel. Pokud však netrpíte nějak vážnými příznaky a je možné vaši práci vykonávat z domu můžete se se svým zaměstnavatelem dohodnout i na home office.

Ve výsledku tak můžete dostávat plat v plné výši a nespoléhat se pouze na náhradu mzdy. V některých případek se však může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout i na snížení rozsahu práce a následném snížením mzdy.

NASTAL ČAS NA SETKÁNÍ?

Pojďme si domluvit osobní schůzku.

Společně vymyslíme tu nejlepší variantu pro Váš život,
Vaši rodinu nebo Vaši firmu.

Kontakt

Provozovatel webu je Jakub Kupka IČ 03227651, FO podnikající podle Živnostenského zákona.

Pod lipami 1296, Jičín

+420 736 221 443

jakub.kupka@edofinance.cz

Partneři