Pojištění odpovědnosti, někdy nazývané pojistka na blbost, se řadí mezi jedny z nejvíce opomíjených druhů pojištění u nás. V současnosti ho využívá pouze 39 % lidí, přičemž zbytek raději “investuje” do pojištění domácnosti či životního pojištění. Tato pojistka vám však může ve většině případů ušetřit nemalé náklady, které byste jinak museli zaplatit z vlastní kapsy. Právě proto se dnes podíváme na to, co samotné pojištění odpovědnosti představuje a jaké škody dokáže pokrýt.

CO JE TO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI?

Pojištění odpovědnosti, které je mezi veřejností známé také jako „pojistka na blbost“, slouží k pokrytí většiny škod, které můžete způsobit buď vy nebo někdo jiný z vaší domácnosti třetím osobám. Obecně se tedy jedná o škody, které zapříčiníte svojí činností, ale i provozem svého majetku.

V PRAXI SE TAK MŮŽE JEDNAT NAPŘÍKLAD O SITUACE, KDY VYTOPÍTE SVÉHO SOUSEDA, UVOLNĚNÁ STŘEŠNÍ TAŠKA ZRANÍ PROCHÁZEJÍCÍHO CHODCE ČI VAŠE DĚTI BĚHEM KOPANÉ VYSKLÍ SOUSEDOVIC OKNO.

Právě proto je pojištění odpovědnosti často srovnávané s povinným ručením, které vám také dokáže ušetřit statisíce a někdy i vyšší částky v případě, že zapříčiníte dopravní nehodu nebo svojí jízdou ohrozíte někoho na zdraví.

CO VŠE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI KRYJE?

Jak už bylo naznačeno, pojištění odpovědnosti nekryje pouze vás samotné, ale i členy vaší domácnosti. Nezáleží tedy na tom, zda jste danou škodu způsobili vy, vaše drahá polovička, děti nebo i domácí mazlíček. Každá pojišťovna má však nastavený jiný rozsah krytí škod, ale i jiné podmínky plnění. Ve většině případů ale do úplného základu patří čtyři oblasti, a to:

  • škody způsobené běžnou činností,
  • škody způsobené neprofesionální sportovní činností,
  • škody způsobené chovem zvířat,
  • škody způsobené vlastnictvím nemovitosti.

Pojistné události způsobené běžnou činností patří mezi jedny z nejčastějších škod, se kterými se můžete setkat. Pojištění pokrývá například již zmíněné vytopení vašeho souseda, ale i situace, kdy váš domácí mazlíček poškodí cizí majetek nebo nešťastnou náhodou zničíte zboží v obchodě.

Naopak mezi nejnákladnější škody patří ty způsobené rekreačním sportem, kdy často dochází k újmě na zdraví u třetí osoby. V běžném životě můžete například při jízdě na kole srazit chodce či během dovolené na horách zapříčinit srážku s jiným lyžařem a způsobit mu i vážná zranění. Za takových okolností se mohou náklady nejen ze strany zdravotní pojišťovny vyšplhat i přes jeden milion korun a výše. Stejně tak pojištění kryje i většinu škod způsobených domácími mazlíčky a zvířaty, která neslouží k výkonu práce či podnikatelské činnosti.

Jednotlivé pojišťovny navíc nabízí i úhradu dalších škod způsobených například:

  • legálně drženými zbraněmi,
  • svépomocnými pracemi,
  • krátkodobým pobytem v hotelu či penzionu,
  • vlastnictvím více než jedné nemovitosti.

CO NAOPAK POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI NEKRYJE?

Při sjednání pojištění odpovědnosti je nutné uvědomit si, že nepokrývá stejné škody a újmy jako pojištění domácnosti nebo úrazové pojištění. Pokud vám vyhoří dům nebo si na lyžích způsobíte nějaké zranění pojišťovna vám žádné plnění nevyplatí. Pojistné plnění je tedy možné uplatnit pouze na škody způsobené třetí osobě, ale i zde nalezneme hned několik výjimek.

První z nich jsou škody způsobené rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám, mezi které patří například i spolubydlící. Pojistné plnění se také nevztahuje na pojistné události, které jsou způsobeny úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či drog. Ve výluce jsou zapsány i škody v rámci zaměstnaneckého poměru či podnikání. Pro případné pokrytí těchto škod je nutné sjednat si jiný typ pojištění odpovědnosti.

Opět však můžeme najít i rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami. Jedním z nich je i území, na kterém je možné pojištění uplatnit. Ve výsledku se tak můžete setkat s pojištěním odpovědnosti pouze na území České republiky, ale najdou se i výjimky s krytím ve všech evropských státech. Další výlukou jsou i škody na vypůjčených věcech. V některých případech pojišťovny hradí škody například na sportovním vybavení, kostýmech či šatech, ale neplní odškodnění v případě poškození vypůjčených motorových vozidel.

JAKÉ JSOU LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ?

Limit pojistného plnění je jedním z nejdůležitějších aspektů, na který byste se měli zaměřit. U většiny pojišťoven se můžete setkat s limitem od 1 milionu až do 20 milionů korun. Na trhu je však možné najít i pojišťovny s limitem pojistného plnění až do 50 milionů korun. Plnění se navíc mohou lišit i od typů škod. V tomto případě mluvíme o takzvaných „dílčích limitech“, které jsou stanoveny přímo v pojistné smlouvě.

Nastavené limity se vztahují v plné výši na jednu pojistnou událost během roku. Pokud dojde k více pojistným událostem jsou škody hrazeny do dvojnásobku tohoto limitu. Při výběru pojištění je především nutné zohlednit váš životní styl. Pokud tedy žijete aktivním životem a často cestujete je určitě lepší popřemýšlet nad sjednáním vyššího limitu plnění. Jestli ale naopak trávíte podstatnou část času doma a nevlastníte žádné domácí mazlíčky můžete se rozhodnout pro nižší částku.

Jak jsme se mohli přesvědčit pojištění odpovědnosti je nepochybně praktickým pomocníkem v běžném životě. Nabídka ze strany pojišťoven je opravdu široká, a právě proto se vyplatí dobře vybírat. Před samotným sjednáním pojištění se nezapomeňte seznámit s tím, jaké typy škod doopravdy pokrývá a jaké výluky obsahuje pojistná smlouva. Nikdy však nezapomeňte zohlednit svůj životní styl tak, aby daná pojistka odpovídala vašim potřebám, a především byla schopna pokrýt většinu vzniklých škod.

NASTAL ČAS NA SETKÁNÍ?

Pojďme si domluvit osobní schůzku.

Společně vymyslíme tu nejlepší variantu pro Váš život,
Vaši rodinu nebo Vaši firmu.

Kontakt

Provozovatel webu je Jakub Kupka IČ 03227651, FO podnikající podle Živnostenského zákona.

Pod lipami 1296, Jičín

+420 736 221 443

jakub.kupka@edofinance.cz

Partneři